นานาสาระน่ารู้ และบทความทางด้านวิชาการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
บทความทางด้านวิชาการ
นานาสาระน่ารู้
1. ธรรมะกับตำรวจมืออาชีพ (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
2. นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
3. ทำไมระบบการศึกษาไทยจึงพัฒนาช้า (โดย...ร.ต.อ.หญิงอาภรณ์ รัตน์มณี)
4. บุคลิกที่ดีของข้าราชการตำรวจ (โดย...พ.ต.ต.วิโรจน์ บำรุง)
5. การฟัง (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
6. งานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์คืออะไร (โดย...ร.ต.อ.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์)
7. ยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
8. สมาธิกับการดำรงชีวิต (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
9. ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ (โดย...ร.ต.อ.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์)
10. ภาวะผู้นำ (โดย...ร.ต.อ.หญิงอาภรณ์ รัตน์มณี)
11. จิตสำนึกต่อสาธารณะ (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
12. การนำโรงพักจำลองมาใช้วิจัยในชั้นเรียน (โดย...ร.ต.อ.หญิงอาภรณ์ รัตน์มณี)
13. กีฬาคือยาวิเศษ (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
14. ภาวะผู้นำ (โดย...ร.ต.อ.หญิงอาภรณ์ รัตน์มณี)
15. ผู้นำกับการเสริมแรงในการทำงาน (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
16. เอกสารบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (โดย...ร.ต.อ.หญิงอาภรณ์ รัตน์มณี)
17. การจับกุมบุคคล (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
1. อาวุธปืนคืออะไร
2. ปืนเถื่อน ปืนมีทะเบียน จะมีสักกระบอกต้องทำอย่างไร
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถาน
4. รู้จักกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. 50 ข้อคิด มุมมองเพื่อความเข้าใจในชีวิต
6. 8 วิธี...เคลียร์สมองใสในออฟฟิศ
7. 18 ข้อคิด เพื่อชีวิตคนทำงาน
8. 5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม
9. สิ่งที่หัวหน้าควรหยุดทำ 5 อย่าง
10. วิธีการถนอมดวงตาอันอ่อนล้าจากการใช้ Computer
11. วิธีปฏิบัติเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง
12. สอนอย่างไรให้ลูกรู้ ซ้ายขวา
สถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการหน้านี้
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8 <
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8