ดาบตำรวจ ประเทือง เต็งเฉี้ยง
ผู้บังคับหมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถ.พ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0-7740-5423-4 โทรสาร 0-7740-5425 E-mail : [email protected] และ [email protected]
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8