ประมวลภาพ พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.8 ้ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ และตรวจความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ฝ่ายต่าง ๆ