เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้ประชุมกำชับการปฏิบัติของนักเรียนนายสิบตำรวจ ในการออกไป ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ซึ่งในโอกาสดังกล่าวได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่พลตำรวจสำรอง นิติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 สังกัด กองร้อยที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบเนื่องจากพลตำรวจสำรอง นิติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ บนถนน บริเวณแยกโรงแรมเคปาร์ค ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างนั่งรถยนต์โดยสารพบเหตุดังกล่าว จึงลงจารถเข้าช่วยเหลือ ด้วยความสำนึกในหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และเป็นผู้มีจิตอาสา