ปืนเถื่อน ปืนมีทะเบียน จะมีปืนสักกระบอกทำอย่างไร

              ปืนเถื่อน เรียกกันง่ายๆก็คือ ปืนไม่มีทะเบียนนั่นเอง ปืนอะไรก็ตามที่ไม่มีทะเบียนคือปืนเถื่อนทั้งสิ้น ส่วนปืนที่มีทะเบียนนั้น เป็นปืนที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้มี และใช้ ( ใบ ป.4 ) และทำเครื่องหมายประจำปืนไว้ ซึ่งผู้ที่ได้รับอนุญาตก็สามารถเก็บไว้ที่บ้านได้ ห้ามเอาไปไหน ถ้าจะพกพาไปก็ต้องมีใบพกพา ( ป.12 ) อีกชั้นหนึ่ง
              อยากมีปืนสักกระบอก ก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติตัวเองก่อนนะครับว่ามีครบดังนี้หรือเปล่า
              1.ไม่เคยต้องโทษจำคุก หรือมีคดีความติดตัว
              2. ต้องบรรลุนิติภาวะ
              3. ไม่มีร่างกายพิการจนไม่สามารถใช้อาวุธปืนได้ ( ขอได้กรณีขอไปเพื่อเก็บ )
              4. ไม่มีสติฟั่นเฟือน หรือเป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ ทั้งที่ ศาลสั่งและเป็นเอง
              5. มีงานมีการทำเป็นหลักแหล่ง

              6. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านท้องที่ที่จะไปขออย่างน้อย 6 เดือน