ประมวลภาพกิจกรรมข้าราชการตำรวจ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช