Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานข่าวเพื่อ ถาม-ตอบ ข่าวสารในหน่วยงานของทางราชการ โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ
ท่านใดที่พบเห็นการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในเว็บบอร์ดนี้ แจ้ง [email protected]

มีข้อสงสัยตอบหน่อยครับ

เรียน ผบก.ศฝรก.ภ.
กระผม ร.ต.อ.ศรีเทพ มะรื่น ข้าราชการบำนาญ ขอคำตอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รรับผิดชอบว่า วันนี้ เวลา 19.45 น.ได้เปิดเฟส พบภาพของข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 เข้ารับการตำรวจสุขภาพ ณ ศฝร.ภ.8 กระผมฯ สงสัยว่า ที่ผ่านมา ทาง ศฝร.ภ.8 มีการแจ้งให้ให้ข้าราชบำนาญที่ยังได้ใช้สิทธิๆอยู่กับ ศฝร.ภ.8 ได้ทราบ และเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีตลอดมา มาปีนี้ กระผมฯ ผมไม่ทราบ และเสียสิทธิในครั้งนี้ กระผมฯ จึงเรียนถามมายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการแจ้งสิทธิ์แก่ข้าราชบำนาญ โดยผ่านมายัง ผบก.ศฝร.ภ.8 ขอบคุณครับ

ผู้ถาม : ร.ต.อ.ศรีเทพ มะรื่น ตั้งคำถามเมื่อ : 2019-08-21 20:09:01 ผู้อ่าน : 172 ผู้ตอบ : 33


                             คำตอบที่ : 1
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-03 08:58:15

                             คำตอบที่ : 2
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-08 12:29:16
ฟอร์มร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ผู้ตอบ

กลับหน้าแรกกระดานข่าว
 
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย ด.ต.ประเทือง เต็งเฉี้ยง
E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทรศัพท์-โทรสาร 0 7740 5423