Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานข่าวเพื่อ ถาม-ตอบ ข่าวสารในหน่วยงานของทางราชการ โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ
ท่านใดที่พบเห็นการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในเว็บบอร์ดนี้ แจ้ง [email protected]

การเข้าเว็บ http://gg.gg/poso๑๗

การเข้าเว็บ http://gg.gg/poso๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๑ เข้าอย่างไรคับ
ผู้ถาม : ร.ต.อ.สมทรง จุลศร ตั้งคำถามเมื่อ : 2018-06-29 14:07:14 ผู้อ่าน : 37 ผู้ตอบ : 0


Error Query [UPDATE sch8board SET View = View + 1 WHERE QuestionID = '00012' ]