Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานข่าวเพื่อ ถาม-ตอบ ข่าวสารในหน่วยงานของทางราชการ โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ
ท่านใดที่พบเห็นการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในเว็บบอร์ดนี้ แจ้ง [email protected]

ผลสอบ ฝอ.ตร.

ผลสอบลงเว็บตอนไหน
ผู้ถาม : xxx ตั้งคำถามเมื่อ : 2017-12-13 16:01:43 ผู้อ่าน : 131 ผู้ตอบ : 2


Error Query [UPDATE sch8board SET View = View + 1 WHERE QuestionID = '00009' ]