Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานข่าวเพื่อ ถาม-ตอบ ข่าวสารในหน่วยงานของทางราชการ โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ
ท่านใดที่พบเห็นการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในเว็บบอร์ดนี้ แจ้ง [email protected]

ความคืบหน้าการรับสมัคร นสต.ปี 2560 ครับ

ตำรวจภูธรภาค 8 มีกำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 200 อัตรา ติดตามรายละเอียดและกำหนดการได้เว็บไซต์ของ ศฝร.ภ.8 เร็ว ๆ นี้
ผู้ถาม : ด.ต.ประเทือง ตั้งคำถามเมื่อ : 2016-10-26 13:52:31 ผู้อ่าน : 122 ผู้ตอบ : 1


                             คำตอบที่ : 1
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2018-01-15 15:21:20




ฟอร์มร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ผู้ตอบ

กลับหน้าแรกกระดานข่าว
 
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย ด.ต.ประเทือง เต็งเฉี้ยง
E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทรศัพท์-โทรสาร 0 7740 5423