Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานข่าวเพื่อ ถาม-ตอบ ข่าวสารในหน่วยงานของทางราชการ โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ
ท่านใดที่พบเห็นการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในเว็บบอร์ดนี้ แจ้ง [email protected]

การรับสมัครนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2559

ด้วยมีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 ซึ่งในขณะนี้ได้มีการส่งต่อข้อความในหลายช่องทาง ว่ามีการเปิดรับสมัครแล้วนั้น
ศฝร.ภ.8 ขอแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 แต่อย่างใด และก็ยังไม่มีกำหนดการใด ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครดังกล่าว และหากมีการกำหนดการเปิดรับสมัคร ศฝร.ภ.8 จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ของเรา
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ผู้ถาม : ด.ต.ประเทือง ตั้งคำถามเมื่อ : 2016-10-10 14:22:58 ผู้อ่าน : 346 ผู้ตอบ : 44


                             คำตอบที่ : 1
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-08-04 18:40:10

                             คำตอบที่ : 2
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-08-01 12:40:57

                             คำตอบที่ : 3
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-29 06:07:03

                             คำตอบที่ : 4
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-25 22:30:18

                             คำตอบที่ : 5
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-22 18:12:50

                             คำตอบที่ : 6
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-19 08:52:44

                             คำตอบที่ : 7
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-15 05:19:18

                             คำตอบที่ : 8
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-09 20:43:22

                             คำตอบที่ : 9
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-07-04 17:18:19

                             คำตอบที่ : 10
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-08-08 01:31:21

                             คำตอบที่ : 11
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2020-08-11 07:55:58
ฟอร์มร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ผู้ตอบ

กลับหน้าแรกกระดานข่าว
 
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย ด.ต.ประเทือง เต็งเฉี้ยง
E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทรศัพท์-โทรสาร 0 7740 5423