Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานข่าวเพื่อ ถาม-ตอบ ข่าวสารในหน่วยงานของทางราชการ โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ
ท่านใดที่พบเห็นการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในเว็บบอร์ดนี้ แจ้ง [email protected]

การรับสมัครนักเรียนนายสิบ ประจำปี 2559

ด้วยมีผู้สนใจสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 ซึ่งในขณะนี้ได้มีการส่งต่อข้อความในหลายช่องทาง ว่ามีการเปิดรับสมัครแล้วนั้น
ศฝร.ภ.8 ขอแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2559 แต่อย่างใด และก็ยังไม่มีกำหนดการใด ๆ เกี่ยวกับการรับสมัครดังกล่าว และหากมีการกำหนดการเปิดรับสมัคร ศฝร.ภ.8 จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางหน้าเว็บไซต์ของเรา
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ผู้ถาม : ด.ต.ประเทือง ตั้งคำถามเมื่อ : 2016-10-10 14:22:58 ผู้อ่าน : 78 ผู้ตอบ : 2


                             คำตอบที่ : 1
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2017-12-25 01:41:17

                             คำตอบที่ : 2
ผู้ตอบ : ตอบเมื่อ : 2018-01-10 02:51:55
ฟอร์มร่วมตอบคำถาม
รายละเอียด
ผู้ตอบ

กลับหน้าแรกกระดานข่าว
 
สร้างสรรค์และพัฒนาโดย ด.ต.ประเทือง เต็งเฉี้ยง
E-mail : [email protected]
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทรศัพท์-โทรสาร 0 7740 5423