Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กระดานข่าวเพื่อ ถาม-ตอบ ข่าวสารในหน่วยงานของทางราชการ โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ
ท่านใดที่พบเห็นการใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในเว็บบอร์ดนี้ แจ้ง [email protected]

ทดสอบการใช้งาน webboard ศฝร.ภ.8

ผู้ถาม : ด.ต.ประเทือง ตั้งคำถามเมื่อ : 2016-09-14 13:27:04 ผู้อ่าน : 244 ผู้ตอบ : 30


Error Query [UPDATE sch8board SET View = View + 1 WHERE QuestionID = '00001' ]