ยินดีต้อนรับ เข้าสู่....
ทำเนียบรุ่น 9 กองร้อยที่ 6 กก.รร.ภ.8 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานในรุ่น
เพื่อจะได้ทราบความเคลื่อนไหวในสถานะของเพื่อนแต่ละท่าน
ว่าใครชื่ออะไร อยู่ที่ไหน หน้าตาอย่างไร จะทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
เพื่อน ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนสามารถเข้าไปฝากข้อความหรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารถึงกันได้
และเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนร่วมรุ่นทุก ๆ คน
โปรดกรอกชื่อและรหัสผ่าน
User Name
Password

สร้างสรรค์โดย จ.ส.ต.ประเทือง เต็งเฉี้ยง
ผบ.หมู่(ครูฝึก) ร้อย 2 งานปกครอง ศฝร.ภ.8@Contact us