ประมวลภาพ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย.ผบ.ตร.(บร 23) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ศฝร.ภ.8
        
วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.2560 พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรมของ ศฝร.ภ.8 โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ศฝร.ภ.8 และ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 อยู่รอรับการตรวจเยี่ยม และ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ทำการประชุมข้าราชการตำรวจทุกนาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการพัฒนาหน่วยตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรมของ ตร. ซึ่งภายหลังจากการประชุมมอบนโยบาย ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสอบตำรวจ ณ ห้องเรียนวิชาการ อาคารเรียนรวม และได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจตามฝ่ายต่าง ๆ ตรวจดูสถานที่และการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการพัฒนาหน่วยตามแนวทางดังกล่าว ก่อนเดินทางกลับในวันเดียวกัน