ศฝร.ภ.8 ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมีข้าราชการตำรวจของฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ศฝร.ภ.8 พร้อมด้วยข้าราชการข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. บริเวณลานหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ภายหลัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับทราบผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่มีการระบุว่าในเด็กเเละผู้สูงอายุไทยมีกิจกรรมการนั่งเล่นเเท็บเล็ตเเละรับชมโทรทัศน์เป็นเวลานาน จึงกำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น.ให้ข้าราชการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ซึ่ง ศฝร.ภ.8 เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้น เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการทำงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคัก