วันที่ 12 ต.ค.2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.8 นักเรียนนายสิบตำรวจทยอยมาเข้าแถว เพื่อร่วมกันบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ และ เนื่องในโอกาสวันที่ 13 ตุลาคม นี้ เป็นวันตำรวจแห่งชาติ