วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.8 นักเรียนนายสิบตำรวจทยอยมาเข้าแถว เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีคุณภาพ เพียงพอ และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ