ประมวลภาพ การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคและยุทธวิธีการปฏิบัติการตอบโต้แบบฉับพลัน(จู่โจม)