ตามที่ ตร.ได้มอบหมายให้ ศฝร.ภ.8 ทำการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558 สายป้องกันปราบปราม จำนวนทั้งสิ้น 250 นาย ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนของ ภ.8 จำนวน 150 นาย ในส่วนของ ภ.9 จำนวน 100 นาย แบ่งการฝึกอบรมเป็น 5 กองร้อย ซึ่งทำการฝึกเป็นระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.2558 - 31 พ.ค.2559) โดยในวันที่ 31 พ.ค.2559) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมของหลักสูตรดังกล่าว ศฝร.ภ.8 กำหนดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นสต.ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย โดยมี พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ภ.8 เข้าร่วมในพิธี ตลอดถึงผู้มีเกียรติและญาติ ๆ ของ นสต.ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นสต.ที่จบหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ต.และเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในสังกัด ภ.8 และสังกัด ภ.9 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2559 เป็นต้นไป