เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนท์ ผบก.ศฝร.ภ.8 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 เป็นตัวแทนในการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ด้วยความรักและห่วงใยป้องกันภัย COVID 19 โดยมีตัวแทนแต่ละแผนกงาน ประกอบด้วยกลุ่มงานอาจารย์, ฝ่ายบริการการศึกษา, ฝ่ายอำนวยการ , ฝ่ายปกครองและการฝึกเป็นตัวแทนรับมอบ