ตามมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการ ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี 2561 ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 561/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยได้แต่งตั้งให้ พล.ต.ต.สนธิชัย อาวุฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.ชุมพร รักษาราชการแทน ผบก.ศฝร.ภ.8 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 รรท.ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ตามคำสั่งดังกล่าวโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับ

      Download คำสั่ง ตร.ที่ 561/2561 ลง 28 ก.ย.2561