วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ได้เข้าร่วมพิธี อันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณศาลหลักเมือง , พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 08.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา 18.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี